Aarayaa advised Zeochem (Switzerland)

Aarayaa advised Zeochem (Switzerland) on the acquisition of the Indian companies Sorbead India and Swambe Chemicals.